Search Bar

Sunday, October 16, 2011

Ano Pa Ba Ang Kakulangan sa Military Units Natin?

Habang nagbabasa, napansin ko ang isang komentong ito patungkol sa ating hukbong sandatahan.

comments  over Taiwan Spratlys Missile Plan
Maaaring tama si Old Navy, pero, wag naman sanang i-underestimate ang kakayahan ng ating bansa. At sana lang, makita ng ating pamahalaan ang isang malaking problema pagdating sa ating hukbong sandatahan. Kailangan na rin talagang palakasin ang ating military defense upang mapanatili natin ang mga lupaing pag-aari ng ating bansa at upang puksain ang mga salot na terrorista.

Hindi natin kailangang umasa lagi sa Amerika at ibang bansa pagdating sa ating teritoryo. Dapat gumawa ng malaking hakbang ang pamahalaan na mapanatili ang ating depensa sa Spratly at sa buong bansa.
Map of the Spratly Islands.Image via Wikipedia

Nakakaawa naman tayo kung totoo mang ang ating military units ang isang pinakamahina sa buong Asya. At, ang tanging paraan na lang para sa ating mga pinoy ay magtrabaho at kumain hanggang sa mamatay ng walang kalaban-laban sa mga sumasakop sa atin. Nasaan na ang tapang at pagmamahal sa bayan na ipinamulat sa atin ng ating mga bayani at ating mga ninunong nakipaglaban sa panahon ng giyera?
Enhanced by Zemanta

No comments: