Search Bar

Sunday, September 25, 2011

Mabisa Ba Talaga Ang Water Therapy?

Sa mga lumalalang sakit ngayon panahon ano ang mga sakit na puwedeng gamitan ng water therapy upang makatipid at higit sa lahat safe para sa isang may karamdaman. Marahil marami sa atin ang umaasa na lang sa mga reseta ng doktor sa tuwing magkakasakit. Ngunit kadalasan, sa dami ng mga binibigay na gamot ang ilan ay hindi na naiinom at nasasayang lang. Lalo na kung ang mga gamot na iyon ay malapit ng ma-expire. Kaya nga mahirap magkasakit dahil magastos ang magpa-doktor. Mahal ang mga gamot. Kung mga generic naman ang bibilhin mo, mahina ang epekto nito laban sa mga sakit. Ngunit kadalasan, mga generic na ang binibili ng ilan sa atin na naniniwalang  makakatulong naman kahit paano.

Ang tubig, gaano ba talaga kahalaga ang tubig? Ano ba ang mga elementong meron ito na makakatulong ng malaki sa ating buhay bukod sa araw-araw nating paggamit nito?

Bata pa lang ako, ramdam ko na may malaking maitutulong ang tubig sa atin lalo na kung meron tayong mga karamdaman. Ngunit, alam naman natin na ang sobrang pag-inom ng tubig ay nakakamamatay din. Sabagay, anumang labis ay nakamamatay.

Sa ibang bansa, matagal ng pinag-aaralan kung paano gamitin ang tubig sa maraming bagay. Kung ang tubig ay sasamahan ng malakas na pressure na parang acytelene, maaari itong gamiting panghiwa ng mga pagkain. Alam na rin natin na maaari itong gamiting fuel gaya ng ipinakitang inbensiyon ng isang pilipino,Hapon at ilang nationals na ginamit sa pagpapatakbo ng sasakyan. Ngunit hindi naging maliwanag ang lahat tungkol sa kanilang inbensiyon.

Noon, ugali ko na ang palagiang uminom ng tubig bago matulog at gumising sa umaga. Pero hindi ko alam na makakatulong na pala ito ngayon bilang therapy sa ating mga karamdaman tulad halimbawa ng high blood o TB, na alam natin kailangan nito ang mga mabibisang gamot upang gumaling. Nalaman ko ito kamakailan lang sa Facebook na ibinahagi ng isang kaibigan sa facebook. Nang mabasa ko ang article na ito, parang nagkaroon ako ng pag-asa para malunasan ang aking high blood sa safe na paraan. Nakakahilo minsan ang gamot at minsan nagdudulot ito ng allergy sa ating katawan lalo na sa ating mata.

Kaya sinubukan ko para malaman ko kung ok o hindi. Nagsimula ako ngayon araw na ito.

Ito yung portion ng article na iyun:

DRINK WATER ON EMPTY STOMACH

It is popular in Japan today to drink water immediately after waking up every morning. Furthermore, scientific tests have proven its value. We publish below a description of use of water for our readers. For old and serious diseases as well as modern illnesses the water treatment had been found successful by a Japanese medical society as a 100% cure for the following diseases:

Headache, body ache, heart system, arthritis, fast heart beat, epilepsy, excess fatness, bronchitis asthma, TB, meningitis, kidney and urine diseases, vomiting, gastritis, diarrhea, piles, diabetes, constipation, all eye diseases, womb, cancer and menstrual disorders, ear nose and throat diseases.

METHOD OF TREATMENT
1. As you wake up in the morning before brushing teeth, drink 4 x 160ml glasses of water
2. Brush and clean the mouth but do not eat or drink anything for 45 minute
3.. After 45 minutes you may eat and drink as normal.
4. After 15 minutes of breakfast, lunch and dinner do not eat or drink anything for 2 hours
5. Those who are old or sick and are unable to drink 4 glasses of water at the beginning may commence by taking little water and gradually increase it to 4 glasses per day.
6. The above method of treatment will cure diseases of the sick and others can enjoy a healthy life.

The following list gives the number of days of treatment required to cure/control/reduce main diseases:
1. High Blood Pressure (30 days)
2. Gastric (10 days)
3. Diabetes (30 days)
4. Constipation (10 days)
5. Cancer (180 days)
6. TB (90 days)
7. Arthritis patients should follow the above treatment only for 3 days in the 1st week, and from 2nd week onwards – daily..

This treatment method has no side effects, however at the commencement of treatment you may have to urinate a few times.

It is better if we continue this and make this procedure as a routine work in our life. Drink Water and Stay healthy and Active.

Enhanced by Zemanta

No comments: