Search Bar

Saturday, August 1, 2009

Tula Ng Isang Makasalanan

PATAWARIN MO AKO

Paggising sa umaga’y hindi nagdadasal,
Magpasalamat man lang sa Poong maykapal,
Kahit sa gabi’y nakakalimutan,
Dahil sa sobrang pagod na walang dahilan.

Kahit pagbabasa ng Banal na Kasulatan,
Na halos minsan ay hindi maunawaan,
Banal na Espiritu’y hindi makamtan,
Dahilan ito ng isang kasalanan.

Pagsisimba tuwing Linggo’y hindi nasusunod,
Dahil yaring isip ay laging naaanod,
Ng maling hangarin sa gitna ng laot,
At pakiwari ay unti-unting lumulubog.

Minsan ay mabuti at minsan’y masama,
Kung iisipin ay laging nasa gitna,
Na siyang kahinaang hindi maikakaila,
At isang balakid sa pananampalataya.

Ngunit ng matisod dahil nakalimot,
Na siyang simula ng kaunting takot,
Sinag niyaong araw ang siyang nag-udyok,
Sa puso’t isip ay agad lumuhod

Jun Sabatin

No comments: