Search Bar

Friday, April 22, 2011

OFW in Afghanistan


Ang larawang ito ay nagpapahihiwatig ng interes ng mga Filipino na mangibang bansa. Sa nakalipas na tatlong buwan kung saan naging paksa ng karamihan, maging ng mga manggagawa sa Afghanistan ang tungkol sa pagbabawal ng pamahalaan sa ating mga kababayan ang magtrabaho sa bansang ito.

Kamakailang lamang, dumating ang kapitbahay namin galing Afghanistan. Kaya pala nawala siya ng matagal dahil nagpunta pala ng Afghanistan. kanina lamang nagka-usap kami tungkol sa kanyang naging karanasan doon. Malungkot daw. Na home-sick siya. Hindi sila basta makalabas ng basta-basta sa paligid liban sa loob ng base ng amerikanong sundalo. Delikado raw ang lumabas ng base kung saan sila nagta-trabaho. Mainit at malungkot ngunit tiniis niya para sa kanyang pamilya. Naroon pa rin ang takot. Ngunit nais pa rin niyang bumalik dahil sa hirap ng buhay dito sa atin.,

No comments: