Search Bar

Monday, June 25, 2012

Pagsilip Sa Umaga

Ang buhay ay isang bukang liwayway

 na may liwanang at pag-asa

at pangarap upang patuloy na mabuhay

No comments: