Search Bar

Tuesday, May 17, 2011

Edukasyon: Tuition Fee Hike

Ngayon malamit na ang buwan ng Hunyo tiyak na magsisipag-angalan na naman ang mga estudyante at mga magulang dahil may balitang mag-tataas na naman ang matrikula ng mga paaralan. Bakit? Upang maitaas umano ang mga sahod ng mga guro, mapaayos ang mga facility at ibang pang kailangan sa paaralan.

Ngunit, lumang tugtugin na yata ito dahil noon pa man ganyan na ang nagiging dahilan ng mga paaralan. Anuman ang kanilang magiging desisyon hindi na sila mapipigilan dahil ano nga ba ang magagawa ng mga magulang kundi ang paaralin ang kanilang mga anak. Kaya, asahan na lang natin ang pagtaas ay bahagi na ng buhay.

No comments: