Search Bar

Friday, April 29, 2011

Matinding Guidelines Sagot ng BI

Panibago kaya ito? BI for short pero ito ho ang Bureau of Immigration. Para linisin ang imahe ng ahensyang ito, nagpanukala ang pinuno nito ng bagong patakaran. Patakaran para labanan ang katiwalian at "extortion" na ginagawa ng ilang opisyal.

Ngayon para sa Visa Application, ito ang bago na kahapon ko din lang nabasa sa Philstar.
  • Tanging ahente at abogado lamang na kinikilala ng ahensiya sa panig ni MR./Ms./Mrs so at so.
  • (only travel agents and lawyers accredited by the bureau are allowed in behalf of MR/Ms/Mrs So.)
  • kanilang awtorisadong opisyal na tagapag-ugnay (ahensiya at ng mga abogado)
  • (or their authorize liaison officer)
  • sarili
  • (or file in application in person)
  • awtorisadong representante/kinatawan
  • (or authorize representative with special power of attorney)
  • dapat lakip sa mga dokumento and ID ng ahente at abogado.
  • (attached ID of Agents and lawyer)

Karagdagan kaalaman:

website: http://www.immigration.gov.ph/
location: http://www.tagzania.com/pt/bureau-of-immigration/

Sana lang maayos na nga ang katiwalian sa ahensiyang ito para hindi na maulit ang ginawa ng  embahada ng South Korea tungkol din sa mga applikanteng pinoy patungo sa kanilang bansa. Dagdag kabuhayan din ito para sa mga ahente at abogado natin ngunit sana sa malinis na paraan naman upang tuluyan ng mawala ang katiwalian. Baka may mga sikreto na rin dyan.

No comments: