Search Bar

Saturday, May 1, 2010

Oras Lamang Ang Puhunan


Ang panahon hindi natin saklaw
kung ano ang darating kinabukasan,
dahil tanging Diyos lang ang nakakaalam
ng lahat ng bagay na sa ati'y laan

Maaaring buhay nati'y pitong araw lang
kung ano'ng dahilan hindi natin alam
kaya itong oras natin ating pahalagahan
na huwag masayang kahit sandali lang.

Sa oras na kaloob lahat ay inilaan
talino at lakas na ating kailangan
ang sipag at tiyaga ay kasama diyan
sa lahat ng gawaing kailangan gampanan

Kung espiritwal ang pag-uusapan
pananamplataya ang siyang batayan
at pagsunod sa utos ay ating kabutihan
para tao ay may kaligtasan

Lahat ng ito ay ating kailangan
sa lahat ng oras na laan sa atin
ang oras ng pagtulong ay ating gampanan
sapagkat oras lang ang ating puhunan.

Jun Sabatin
26 Sept, 1999

No comments: